Disclaimer

BELANGRIJK: melden van bijwerkingen en/of klachten

Deze website is niet geschikt om bijwerkingen en/of klachten te rapporteren. Meer informatie over het melden van bijwerkingen en/of klachten kunt u vinden op de volgende pagina: https://lilly.nl/nl/products/melden-van-een-nevenwerking/index.aspx .

Aansprakelijkheid

Deze website, al haar sub-sites en de informatie daarop getoond (“de Website”) wordt u aangeboden door Lilly B.V. (“Lilly”, waaronder ook haar concernrelaties en/of licentieverleners en gelicenseerden). Er zijn geen rechten of aanspraken af te leiden van de inhoud van deze Website. Lilly aanvaard geen enkele aansprakelijkheid, voor zover de wet dit toelaat, voor enige directe of indirecte schade, van enige aard, voortvloeiend uit het gebruik van de Website, of onbereikbaarheid van de Website. De Website is toegankelijk voor iedereen boven de leeftijd van 18 jaar en omvat medische en farmaceutische informatie. De Website kan op geen enkele manier gebruikt worden voor diagnostische of andere medische doeleinden. Indien u een medisch probleem heeft, dient u een arts te raadplegen.

Lilly betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid om de informatie die op de Website getoond wordt te allen tijde nauwkeurig, feitelijk correct en actueel te houden. Desalniettemin kan Lilly niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nauwkeurig, feitelijk correct of actueel zijn van de informatie die getoond wordt op de Website. Lilly kan niet garanderen dat de Website ononderbroken of foutenvrij zal werken. Gebruik van de Website, materialen en informatie getoond op de Website is op eigen risico en u bent alleen en volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen, hoe gering die ook zijn, voortvloeiende uit uw gebruik van de website. In de mate dat bepaalde rechtsgebieden geen uitzonderingen of bepaalde garanties toelaten, is het mogelijk dat deze uitzonderingen niet van toepassing zijn op u. De informatie die hier wordt verleend mag niet gebruikt worden als basis voor een bedrijfsevaluatie van Lilly of één van haar filialen. De wet voorziet andere informatiekanalen die specifiek voor dat doeleinde werden gecreëerd, zoals de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen die gratis verkrijgbaar zijn op verzoek.