Over Lilly

Welkom op onze website

Namens alle medewerkers van Lilly Nederland wil ik u hartelijk welkom heten op onze website en tevens danken voor uw interesse in ons bedrijf.

Eli Lilly and Company is een internationale organisatie gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen die vaak behoren tot de beste of de eerste in hun klasse en die patiënten in staat kunnen stellen om langer, gezonder en actiever te leven. Zo hebben we in de loop der jaren een bijzondere medische expertise kunnen opbouwen o.a. op het gebied van geestelijke gezondheid, immunologie, diabetes, hart- en vaatziekten, oncologie, osteoporose en erectiestoornissen.

Als bedrijf willen we echter meer doen dan het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen. Het positief beïnvloeden van het welbevinden van patiënten en hun kwaliteit van leven is één van Lilly’s belangrijkste doelstellingen. Hiervoor hebben we diverse patiënten programma’s en services ontwikkeld die ter beschikking worden gesteld aan zorgaanbieders en patiënten. We doen dit in samenwerking met onder andere zorgverleners, beroepsgroepen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Integriteit, excelleren en respect zijn onze belangrijkste kernwaarden; hierop is de identiteit van Lilly gebaseerd. Deze waarden staan dan ook centraal in alles wat we doen, nu en in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Marco Frenken, Country Manager

Lilly Nederland