Privacy verklaring


Eli Lilly Nederland B.V. respecteert de privacy van de bezoekers op haar websites, dientengevolge hebben we deze website privacy verklaring opgesteld. Deze website privacy verklaring is enkel van toepassing op websites die eigendom zijn van Eli Lilly Nederland en haar filialen ("Lilly") die een rechtstreekse link hebben met deze verklaring wanneer u klikt op "privacy verklaring” onderaan de website.

Verzamelde en verwerkte persoonlijke informatie:
Via deze website zal Lilly informatie van u verzamelen. We zullen dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de EC Richtlijn 95/46 van 24 oktober 1995 en elke overeenstemmende nationale wet die een dergelijke Richtlijn omzet.

Identificeerbare informatie verstuurd door u.
Lilly zal persoonlijke informatie van u verzamelen die u kan identificeren als persoon zoals uw: naam, telefoonnummer, e-mail adres, IP adres en andere gelijkaardige informatie ("uw gegevens") wanneer deze vrijwillig naar ons wordt verstuurd. U kunt ons uw gegevens versturen via een deel van de site die ons toelaat u te contacteren. We zullen u duidelijk te kennen geven op deze website wanneer we deze informatie van u verzamelen.

Web Server logs:
Zoals de overgrote meerderheid van Internet websites, verzamelen we automatisch web server log informatie over u wanneer u één van onze websites bezoekt. Dit gebeurt door de host computer van onze website (genaamd een "web server"). De web server herkent automatisch bepaalde niet-persoonlijke informatie zoals uw IP adres, de datum en het tijdstip waarop u onze site bezocht, de pagina´s die u bezocht op onze site, de website waar u vandaan kwam, het type browser dat u gebruikt (bv. Internet Explorer), het type besturingssysteem dat u gebruikt (bv. Windows XP) en de domeinnaam en het domeinadres van uw Internet service provider (bv. AOL). Als een website cookies gebruikt (zoals hieronder beschreven), zal de web server ook deze informatie verzamelen. We bekijken regelmatig de server logs om te zien welke website pagina´s worden bezocht teneinde een beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt gebruikt door onze bezoekers. Dit staat bekend als Web Statistieken en stelt ons in staat onze dienst te onderhouden en te verbeteren. Bovendien kunnen wij, in geval van systeemmisbruik, deze informatie gebruiken in overleg met uw Internet Service Provider en/of de plaatselijke autoriteiten om de bron van een dergelijk misbruik op te sporen.

IP Adressen:
Deze website gebruikt Internet Protocol (IP) Adressen. Een IP adres is een nummer toegekend aan uw computer door uw Internet Service Provider zodat u toegang krijgt tot het Internet. In het algemeen verandert een IP adres telkens u een verbinding maakt met het Internet (het is een "dynamisch" adres). Merk echter op dat indien u een breedbandverbinding hebt het mogelijk is, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, dat uw IP adres dat we registreren, of zelfs een cookie dat we gebruiken, informatie kan bevatten die als identificeerbaar wordt beschouwd. Dit is omdat met sommige breedbandverbindingen uw IP adres niet verandert (het is "statisch") en zou in verband kunnen gebracht worden met uw PC. IP adressen worden gebruikt als onderdeel van de web server log informatie zoals hiervoor vermeld.

Cookies:
Deze website gebruikt een technologie genaamd een "cookie". Een cookie is een informatiebestandje dat onze web server verzendt naar uw computer (in feite naar uw browser bestand) wanneer u een website betreedt. Dit deel detailleert welke cookies we gebruiken, hoe cookies te vinden op uw machine en hoe uw privacy instellingen te veranderen om het gebruik van cookies in te perken. Gelieve er rekening mee te houden dat de inperking van het gebruik van cookies uw gebruikservaring kan beïnvloeden, en ertoe kan leiden dat deze (en andere) sites ontoegankelijk worden voor u. De EU regelgeving (geïmplementeerd in EU alle landen) over het gebruik van cookies bij het aanbieden van elektronische communicatie diensten, vereist dat organisaties en instellingen bij iedere website dat de bezoekers correct en volledig geïnformeerd worden over het gebruik van cookies op hun website. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van de site, en zijn mogelijk reeds ingesteld. Andere cookies (normaliter Web Analytics cookies) vereisen uw toestemming voordat deze geplaatst mogen worden op uw computer. De wet is gebaseerd op de EU ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC. Die richtlijn - ePrivacy Directive genoemd - wordt in elk betrokken EU-land omgezet in nationale wetgeving. In Nederland betreft dit een wijziging van de Telecommunicatiewet (artikel 11.7a).

We gebruiken de volgende types van cookies op deze site:
1) Webtrends/Web analytics cookies
Indien u toestemt, zal onze web server een cookie installeren op uw computer teneinde bij te dragen tot de accuraatheid van een statistisch programma genaamd "webtrends". Terwijl er een profiel kan worden opgebouwd van de surfgewoontes van de gebruiker dankzij het gebruik van deze cookie, bevat de cookie zelf geen Persoonlijke Informatie. We gebruiken deze profielen om algemene surfgewoontes van onze gebruikers vast te stellen, die ons helpen de dienst die we verlenen te onderhouden en te verbeteren. Dit cookie zal voor onbepaalde tijd op uw computer blijven, zelfs nadat u onze site hebt verlaten.

2) Sessie Cookies
Terwijl u op onze site surft, zijn er dikwijls momenten waarop wij technische informatie dienen te onthouden over u (vb taalinstelling). We gebruiken deze technische informatie op veel manieren om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit cookie omvat geen persoonlijk identificeerbare informatie en blijft enkel bestaan totdat u uw surfsessie beëindigt en onze site verlaat.

3) Blijvend of Login Sessie Cookie
Wanneer u inlogt in een beperkte zone, kunnen we een cookie plaatsen op uw computer teneinde uw login gegevens te herinneren. Dit kan worden gebruikt in uw eigen belang zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw de volledige login informatie dient te verschaffen. Dit cookie zal voor onbepaalde tijd op uw computer blijven, zelfs nadat u onze site hebt verlaten.

Cookies van derden op onze sites.
Lilly laat niet toe dat derden cookies plaatsen op uw computer via deze website tenzij deze cookies worden geplaatst op ons verzoek en onder onze rechtstreekse controle vallen en niet worden gebruikt of verkrijgbaar zijn voor deze derde tenzij zoals uiteengezet in deze verklaring.

Weigeren en/of Controleren van Cookies.
Het merendeel van deze website zal nog steeds zichtbaar zijn voor u wanneer u kiest geen cookies toe te laten op uw computer. Bepaalde functies, zoals het inschrijven als een geregistreerde gebruiker, kunnen dan niet beschikbaar zijn. Er zijn verschillende methodes voor het bekijken en verwijderen van cookies geplaatst op uw computer, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Voor het vinden van de instructies verwijzen wij u naar de website van de producent van de browser, waar u in staat moet zijn deze informatie te vinden of bezoek een site zoals http://www.aboutcookies.org (of een soortgelijke site).

Gebruik en onthullingen:
We zullen uw gegevens gebruiken om te beantwoorden aan uw verzoeken, en van tijd tot tijd, kunnen we verwijzen naar uw gegevens om uw behoeften beter te begrijpen en om onze websites, producten en diensten te verbeteren.

We kunnen uw gegevens delen met vertegenwoordigers, contractanten of partners van Lilly in verband met diensten die deze individuen of derde partijen uitvoeren voor, of met, Lilly. Deze vertegenwoordigers, contractanten of partners mogen deze gegevens niet gebruiken tenzij om diensten te leveren aan Lilly, of diensten voor de samenwerking waarin zij en Lilly verbonden zijn (bijvoorbeeld, enkele van onze producten worden ontwikkeld en verkocht in samenwerking met andere bedrijven). We mogen, bijvoorbeeld, uw informatie doorgeven aan vertegenwoordigers, contractanten of partners voor het hosten van onze gegevensbanken, voor gegevensverwerkende diensten of zodat ze u de gevraagde informatie kunnen bezorgen. Lilly vereist dat de partners waarmee Lilly samenwerkt een overeenkomst te tekenen waarbij ze garanderen dat de verplichtingen die ze in verband met veiligheid en privacy zullen toepassen minstens even strikt zijn als die zijn bepaald in dit beleid.

Lilly behoudt zich het recht voor uw gegevens te delen teneinde te beantwoorden aan behoorlijk gemachtigde informatieverzoeken van de overheid of waar we bij wet verplicht toe worden. In uitzonderlijk zeldzame omstandigheden waar de nationale, staats- of bedrijfsveiligheid op het spel staat (zoals bij de terroristische aanslag op het World Trade Center in september 2001), behoudt Lilly zich het recht voor onze volledige gegevensbank van bezoekers en klanten te delen met de aangewezen overheidsinstanties. We kunnen uw gegevens tevens verschaffen aan een derde partij in verband met de verkoop, toekenning, toewijzing of andere overdracht van de website waarmee de informatie verband houdt, in welk geval we zullen eisen dat een dergelijke koper ermee instemt uw gegevens te behandelen in overeenstemming met deze Privacy verklaring. Elke derdepartij waarmee we gegevens delen (behalve overheidsinstellingen aan wie we wettelijk verplicht worden gegevens te onthullen) zal contractueel verplicht worden een niveau van privacybescherming te verschaffen dat minstens even hoog is als hetgeen voorzien wordt in deze verklaring.

Deze site is eigendom van-, en wordt beheerd door-, Eli Lilly Nederland. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met onze filialen, tussenpersonen en leveranciers in andere landen. Uw gegevens kunnen worden gedeeld met landen buiten het land waar u verblijft. De wettelijke bescherming van persoonsgegevens is niet hetzelfde voor alle landen en kan minder strikt zijn dan de wettelijke bescherming in uw eigen land; echter, wij doen alle gerede inspanning, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring, om uw gegevens te beveiligen. Door deze site te gebruiken stemt u in met de opslag en verwerking van uw gegevens in Nederland en enig land waar uw gegevens bij onze activiteiten worden gedeeld. Lilly volgt de interne internationale privacy beleidsregels. Bovendien voldoen Eli Lilly and Company en haar gelieerde ondernemingen in de VS aan het Privacy Shield Framework zoals aangenomen door het Amerikaans Ministerie van Handel omtrent het verzamelen, het gebruik en de opslag van persoonlijke informatie uit lidstaten van de Europese Unie.  Voor verdere informatie over hoe Lilly ondernemingen in de VS persoonlijke gegevens uit de EU verwerken, zie het Lilly Privacy Shield Notice , consulteerbaar op [https://www.lilly.com/privacy.aspx].

Veiligheid:
Bepaalde zones van deze website die uw gegevens verzamelen maken gebruik van standaard secure socket layer encryptie (SSL). Om deze beveiliging te kunnen benutten moet uw browser deze encryptie ondersteunen (deze is beschikbaar in alle versies van Internet Explorer 3.0 en hoger). Lilly gebruikt eigen regionale hosting centers en hosting centers van derden die uw gegevens beschermen overeenkomstig de standaard industriële normen. Deze regionale sites plaatsen uw gegevens in databases die beschermd worden met firewalls en intrusidetectie software.

Internationale overdrachten:
Uw gegevens kunnen wereldwijd worden doorgegeven aan de filialen van Lilly, aan zakenpartners en tussenpersonen zoals uiteengezet in de paragraaf "Gebruik en Onthullingen" sectie van deze Privacy Verklaring. Bovendien worden alle Lilly websites gehost door Lilly of derde partijen in regionale hosting centra. Dit betekent dat uw gegevens die u verstrekt evenals de andere informatie uiteengezet in de sectie "verzamelde en verwerkte persoonlijke informatie", automatisch wordt overgedragen naar dergelijke hosting centers voor onderhoud.

Andere belangrijke informatie:
Minderjarigen:
U moet er zich van bewust zijn dat deze site niet bedoeld is voor, of ontworpen werd om individuen aan te trekken jonger dan 18 jaar. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie van eender welke persoon waarvan we weten dat hij/zij jonger is dan 18 jaar.

Gevoelige gegevens:
Lilly verzamelt en verwerkt enkel gevoelige persoonlijke informatie zoals raciale of etnische herkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap en gegevens verwerkt met betrekking tot gezondheid, seksleven of criminele veroordelingen, met uw expliciete toestemming, indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de site of de dienst aangeboden op de site. Via deze website zullen geen gevoelige gegevens verzameld worden.

Links naar andere sites:
Om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen omvat deze website momenteel links naar een aantal sites die volgens ons nuttige informatie kunnen verschaffen. De privacy verklaring die we hier beschrijven is niet van toepassing op die sites. We raden aan die sites rechtstreeks te contacteren voor informatie over hun beleid betreffende privacy, veiligheid, gegevensverzameling en verdeling. Lilly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke handelingen door of inhoud van dergelijke derden sites.

 

Indien u inzage wil hebben in de gegevens die wij van u verwerken, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Lilly (zie contact informatie onderaan de verklaring) U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in te zien en, indien van toepassing, te corrigeren.

Wijzigingen in deze Website Privacy Verklaring:
We kunnen van tijd tot tijd deze Website Privacy Verklaring bijwerken. Wanneer dit gebeurt publiceren wij, ter informatie, de bijgewerkte versie van de Privacy verklaring op deze pagina.

Laatste update: november 2016

CONTACTINFORMATIE
Mocht u vragen hebben over deze Privacy verklaring of onze website, aarzel dan niet ons te contacteren: Eli Lilly Nederland t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

nl_privacy@lilly.com