Het melden van een bijwerking

Bent u patiënt en heeft u het vermoeden dat u een bijwerking ervaart tijdens het gebruik van een geneesmiddel van Lilly, dan kunt u uw behandelend arts raadplegen. De arts kan het beste inschatten of er inderdaad sprake is van een bijwerking en kan samen met u een afweging maken van voor- en nadelen van de therapie.

U kunt eventueel ook telefonisch contact opnemen met de Medische Informatie Service van Lilly, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 030-6025800 of u kunt online de melding doen door gebruik te maken van het meldformulier voor patiënten.
Vanwege de Nederlandse wetgeving mag Lilly u echter slechts zeer beperkt informatie verschaffen over onze geneesmiddelen.
Wilt u als zorgverlener een bijwerking melden, dan kunt u contact opnemen met de Drug Safety afdeling van Lilly via het algemene telefoonnummer: 030-6025800 of u kunt de melding online doen door het meldformulier voor zorgverleners in te vullen.

Klachten
Lilly besteedt de grootst mogelijke zorg aan de productie van haar medicijnen en hulpmiddelen. Voordat de medicijnen en hulpmiddelen worden vrijgegeven om ze op de markt te brengen, controleert en test Lilly al haar producten zeer uitgebreid. De medicijnen van Lilly komen alleen op de markt als ze aan strenge eisen voldoen. Ondanks deze maatregelen kan het voorkomen dat u een klacht hebt over één van onze middelen. De ervaring leert ons dat een klacht kan voortkomen uit onjuist gebruik. Wij adviseren dan ook om altijd de bijsluiter goed door te nemen als u het product voor het eerst gebruikt of als u een probleem ervaart. In de bijsluiter worden mogelijke problemen en de oplossing beschreven. Voor klachten over producten van Lilly kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van Lilly. U kunt deze bereiken via het algemene telefoonnummer van Lilly: 030 - 6025800.