Onderzoekgegevens

Wat doet Lilly met haar onderzoeksgegevens?

De resultaten van onze klinische studies worden op een nauwkeurige en objectieve manier gepubliceerd in medische vakliteratuur, onafhankelijk van het resultaat. Daarnaast stellen wij zorgprogramma’s en services beschikbaar voor zorgverleners en patiënten.
Voordat een geneesmiddel een marketing authorisatie krijgt, worden alle gegevens over de kwaliteit, werkzaamheid en de veiligheid, die verzameld werden tijdens de preklinische en klinische studies, geëvalueerd door het EMA (European Medicines Agency) en door CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen).
Lilly is het eerste farmaceutische bedrijf dat al haar klinische studies openbaar heeft gemaakt. Inmiddels wordt dit in de VS door alle farmaceuten gedaan. De informatie is te vinden op: www.clinicaltrials.gov.