Het ontwikkelen van geneesmiddelen doen wij niet alleen. Samenwerken met andere partijen is voor ons essentieel waarbij zorgverleners en patiëntenverenigingen de belangrijkste schakels zijn in dit proces. Uitwisseling van informatie over ziektebeelden, medische behoeften en gebruik van geneesmiddelen is hierbij erg belangrijk en dit komt uiteindelijk ten goede aan verantwoorde medische zorg en behandeling. Zo werken wij samen met zorgverleners, zorggroepen, patiëntenverenigingen en gezondheidsinstellingen op het gebied van educatie, patiënten informatie, zorgprogramma’s en ook klinisch onderzoek.

Aan dit soort samenwerkingsverbanden kunnen geldstromen verbonden zijn. Het Transparantieregister Zorg maakt inzichtelijk welke vormen van samenwerking een zorgverlener- of instelling met Lilly heeft en welke waarde dit vertegenwoordigt.

Transparantieregister

Daarnaast zijn er ook geldstromen binnen Research & Development voor pre-klinisch onderzoek, klinisch onderzoek en prospectieve, niet-interventionele studies. De hiermee verband houdende betalingen en waardeoverdrachten zijn geaggregeerd weergegeven. Methode

Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling

Lilly is transparant over haar klinisch onderzoek Alle fase II, III en IV onderzoeken worden in de wereldwijde databank Clinicaltrials.gov vermeldt. Deze databank is voor iedereen kosteloos toegankelijk.

Uitgaven 2015
Uitgaven 2016
Uitgaven 2017