Welke

behandelopties

zijn er?

Een van de behandelingen bij een acute hartaanval is dotteren: de afsluiting van het kransvat wordt opgeheven. Hoe sneller dit gebeurt, hoe meer de onherstelbare schade van de hartspier kan worden beperkt. Er zijn medicijnen beschikbaar die de kans op klonteren van het bloed bij of na een dotterbehandeling zoveel mogelijk beperkt.