ADHD

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit). ADHD heeft een biologische basis die in de hersenen ligt en is hiermee een neurobiologische aandoening. Hoewel niet exact bekend is wat er in de hersenen van een kind of een volwassene met ADHD aan de hand is, zijn er aanwijzingen gevonden dat ADHD het gevolg zou zijn van een verkeerde balans in chemische stoffen, zoals noradrenaline en dopamine. Officieel bestaan er drie verschillende presentatievormen van ADHD. De indeling is gemaakt op basis van welke kernsymptomen het meeste op de voorgrond treden:

1. ADHD met voornamelijk aandachts- en concentratiestoornissen (vaak ADD genoemd);

2. ADHD met voornamelijk hyperactiviteit en impulsiviteit;

3. ADHD met een combinatie van de hiervoor genoemde presentatievormen (dit komt het meeste voor).

ADHD gaat niet zomaar over; soms groeien kinderen naarmate ze ouder worden over de aandoening heen, maar de problemen kunnen aanwezig blijven als ze volwassen worden.