Symptomen

ADHD is een chronische aandoening waarvan kinderen en volwassenen last kunnen hebben vanaf het opstaan tot en met het slapen gaan. Het verwarrende is dat zij niet altijd druk of afgeleid zijn. In situaties waarin zij (sterk) geboeid of gemotiveerd zijn, staan de symptomen minder op de voorgrond.

Mensen met ADHD reageren op een aantal gebieden anders dan mensen zonder ADHD. Ze hebben vaker en in hevigere mate last van onder meer aandachts- en concentratieproblemen doordat ze zich snel laten afleiden door prikkels uit de omgeving.

Daarnaast handelen mensen met ADHD soms voordat ze denken: ze zijn impulsief en houden zich niet (bewust of onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag. Kinderen met ADHD hebben geen of een ongecontroleerde remfunctie die het gedrag regelt. Een heel herkenbaar symptoom is hyperactiviteit. Kinderen zijn voordurend in beweging en vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Ze voelen zich vaak heel onrustig van binnen en gewoon stilzitten en rustig zijn kost buitengewoon veel moeite.