Welke

behandelopties

zijn er?

Een bipolaire stoornis is niet te genezen, wel kunnen de verschijnselen verminderen door diverse behandelmogelijkheden. Het is belangrijk dat patiënten de verschijnselen bij zichzelf leren herkennen. Met psycho-educatie en voorlichting leren zij omgaan met de gevolgen en verminderen zij de kans op een volgende depressie of manie. Deze educatie en voorlichting is ook zinvol voor familie en andere betrokkenen. 

Daarnaast zijn er verschillende vormen van psychologische behandelingen: cognitieve therapie om een manie of depressie tijdig te herkennen; een combinatie van interpersoonlijke en sociale-ritmetherapie waarbij een vast patroon van sociale activiteiten wordt aangeleerd en gezinstherapie waarbij vooral communicatie en sociale vaardigheden worden behandeld. 

De meeste mensen gebruiken voor langere tijd medicijnen om hun stemming stabiel te houden en een volgende depressie of manie zo veel mogelijk te voorkomen. Deze zogenaamde stemmingsstabilisatoren vormen de basis van de behandeling van de ziekte. Ook andere medicijnen worden gebruikt; bij een manie zijn dit slaapmiddelen en antipsychotica; een depressie wordt behandeld met anti-depressiva.