Bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis wordt ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd. De stemming bij deze aandoening wisselt zeer sterk tussen twee extremen: enorm uitgelaten zijn of juist heel neerslachtig. De periode van uitgelatenheid heet manie of hypomanie. Mensen in een manie kunnen ook last hebben van psychotische verschijnselen en van sociale en relationele problemen; bij hypomanie is dat niet het geval. 

Depressie is de periode waarin mensen met een bipolaire stoornis zeer somber zijn. Tussen twee periodes door is de stemming vaak normaal. Manieën duren meestal korter dan depressies. Er zijn grote verschillen tussen de ene persoon en de andere. Gemiddeld voelen de meeste mensen met deze aandoening zich de helft van het jaar normaal. 

Over de oorzaken van een bipolaire stoornis is nog weinig bekend. Het uit balans zijn van bepaalde chemische stoffen in de hersenen kan een rol spelen. Ook kan er sprake zijn van erfelijkheid. Extra risicofactoren zijn bijvoorbeeld de individuele kwetsbaarheid en bepaalde levensgebeurtenissen.