Welke

behandelopties

zijn er?

Indien iemand twee weken of langer last heeft van depressieve verschijnselen is het belangrijk hulp te zoeken. Depressie is vaak goed te behandelen. De meeste behandelingen bij depressie hebben een gunstig effect. De huisarts is de eerste aangewezen persoon om een depressie te behandelen. De huisarts kan niet alleen beoordelen of er sprake is van een depressie maar kan ook de ernst van de klachten inschatten. 

Een milde of kortdurende depressie kan vaak al worden verholpen door zelfhulpboeken, ondersteunende gesprekken of sporten. Als een depressie langer dan drie maanden duurt kan worden gekozen voor psychotherapie, antidepressiva of een combinatie hiervan. 

Bij een ernstige depressie heeft medicatie de voorkeur. Zodra herstel intreedt, moeten de medicijnen nog een half jaar lang worden geslikt. Bij een terugkerende depressie is dat minstens twee jaar. Mogelijk adviseert de huisarts patiënten te laten begeleiden door een psycholoog, psychotherapeut of een psychiater.