Hoe wordt de

diagnose

gesteld?

Indien iemand twee weken of langer last heeft van depressieve verschijnselen is het belangrijk hulp te zoeken. De huisarts is de eerst aangewezen hulpverlener. De huisarts kan niet alleen beoordelen of er sprake is van een depressie maar kan ook de ernst van de klachten inschatten. Het stellen van de diagnose depressie kent globaal drie fasen:

1. als een zorgverlener een depressie vermoedt  bij een patiёnt toetst hij dit aan de hand van korte gestandaardiseerde vragenlijsten;

2. indien zijn vermoeden is bevestigd, wordt verder doorgevraagd aan de hand van een diagnostisch systeem;

3. als de diagnose depressie eenmaal is gesteld wordt gekeken naar de ernst van de depressie. De zorgverlener heeft hiervoor ook weer diverse hulpmiddelen zoals interviews, observatieschalen en vragenlijsten ter beschikking.