Depressie

Het onderscheid tussen een sombere stemming die wat langer aanhoudt en een depressie is niet altijd even duidelijk aan te geven. Wel wordt in het algemeen gesproken over een depressie wanneer iemand langer dan twee weken somber is of nergens plezier aan beleeft en de klachten het dagelijks functioneren negatief beïnvloeden. 

Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaan door een combinatie van biologische, sociale, en psychische factoren. Erfelijkheid is de belangrijkste biologische factor. In de ene familie komt depressie vaker voor dan in de andere. Veel mensen die lijden aan een depressie hebben een te lage concentratie van serotonine en noradrenaline in de hersenen. Dit zijn neurotransmitters die gedeeltelijk de stemming bepalen. Schokkende of verdrietige gebeurtenissen zijn belangrijke sociale factoren die een depressie kunnen veroorzaken.  

Ook persoonlijkheid is van invloed op het wel of niet krijgen van een depressie. Psychische factoren spelen een rol. Bepaalde eigenschappen die van jongs af aan zijn aangeleerd kunnen tot een verhoogd risico op een depressie leiden.