Meer informatie

Over depressie is veel te vinden op internet. Enkele handige en overzichtelijke websites zijn:

www.depressiecentrum.nl

www.psychowijzer.nl: deze site geeft niet alleen informatie over depressie, maar ook over angststoornissen en andere psychische aandoeningen.

Stichting Pandora heeft naast een website www.stichtingpandora.nl ook een depressielijn: 0900 - 612 0909.