Meer informatie

Er zijn veel sites over diabetes. Op deze sites is informatie te vinden over diabetes en de behandeling ervan:  www.dvn.nl; www.diabetesfonds.nl.