Hoe wordt de

diagnose

gesteld?

Als mensen zelf osteoporose vermoeden kunnen zij aan de hand van een vragenlijst bepalen of zij kans hebben op deze aandoening. De huisarts kan met de resultaten van deze vragenlijst in combinatie met nader onderzoek bepalen of er sprake is van osteoporose. 

Onder meer is osteoporose vast te stellen met behulp van een röntgenfoto. De botmassa (dichtheid van het bot) kan op een betrouwbare manier worden gemeten op verschillende plaatsen in het skelet met een zogenaamd DEXA-apparaat die de botmineraaldichtheid (BMD) vaststelt. Hoe lager de BMD, hoe groter de kans op een botbreuk.