Psoriasis

Psoriasis is een chronische huidaandoening die bij de westerse bevolking bij 2-3% van de mensen voorkomt. De meest voorkomende vorm (90%) is psoriasis vulgaris, ook wel plaque psoriasis genoemd. Deze vorm zullen we hier dan ook verder bespreken.

Psoriasis is een chronisch huidaandoening, die gekenmerkt wordt door rode, vaak verdikte en schilferige plekken (plaques) op de huid. Naast de huid zijn vaak de nagels aangedaan. De plaques kunnen soms verdwijnen, maar op een ander moment ook weer in alle hevigheid terugkomen.

Bij het ontstaan van psoriasis spelen genetische- en omgevingsfactoren een belangrijke rol. Door een overactief afweersysteem ontstaat een chronische ontsteking in de huid. Een aantal factoren kunnen de hevigheid van psoriasis beïnvloeden, zoals stress, roken, alcohol en het gebruik van bepaalde medicijnen. Psoriasis is niet besmettelijk.