Meer Informatie

Psoriasis Vereniging Nederland
www.psoriasisvereniging.nl

Gebruikte bronnen:
NHG standaard Psoriasis
Richtlijn psoriasis – NVDV 2011
www.nationalezorggids.nl
Psoriasis WHO rapport 2015