Welke

behandelopties

zijn er?

PAH is een ziekte die wel behandeld, maar niet genezen kan worden. Als patiënten niet behandeld worden is de gemiddelde levensverwachting 3 tot 5 jaar. De afgelopen jaren is er veel duidelijk geworden over de ziekte, waardoor deze ook beter behandeld kan worden. Door deze ontwikkelingen en het beschikbaar komen van nieuwe medicijnen is de levensverwachting toegenomen. Behandeling met medicatie is gericht op het vertragen van verergering van de ziekte en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de patiënt.

Ondersteunende behandeling kan voor sommige PAH patiënten bestaan uit het geven van antistollingsmiddelen, die het risico op trombose kunnen verlagen, zuurstoftherapie, om ervoor te zorgen dat er voldoende zuurstof beschikbaar is en diuretica (plastabletten) die het teveel aan vocht afvoeren. De behandeling is vooral gericht op bestrijding van de symptomen en het voorkomen van mogelijke gevolgen.

Daarnaast kunnen er verschillende medicijnen voorgeschreven worden die gericht zijn op het verwijden van de longslagaders.

Als behandeling met medicatie niet effectief blijkt, kan een chirurgische behandeling tot de mogelijkheden behoren. De druk in de rechter harthelft kan mogelijk verlaagd worden door een ‘gaatje’ te maken in het tussenschot tussen de linker en de rechterboezem van het hart. Het kan daardoor iets minder moeite kosten voor het hart om het bloed rond te pompen.

Daarnaast kan een (dubbele) long of zelfs hartlongtransplantatie tot de mogelijkheden behoren. De capaciteit is echter beperkt door het te kort aan beschikbare donororganen in Nederland.