Diagnose

Iemand die last heeft van het horen van vreemde stemmen of verward is, kan een psychiater raadplegen. Hij stelt op basis van de klachten en het gedrag de diagnose. Meestal is de ziekte heel geleidelijk ontstaan, maar schizofrenie kan zich ook ineens manifesteren. Het is niet eenvoudig de diagnose te stellen; daarom zijn er binnen de psychiatrie afspraken gemaakt over de voorwaarden om de diagnose schizofrenie te stellen. 

De belangrijkste zijn: 

1. de patiënt heeft een maand lang ten minste twee van de volgende symptomen: wanen, hallucinaties, verward spreken, vervlakking van gevoelens en teveel of te weinig bewegen; 

2. het sociaal functioneren is aanzienlijk verminderd; 

3. de verschijnselen moeten minstens zes maanden achter elkaar bestaan; 

4. tijdens de psychotische fase zijn er geen of hele korte depressieve of manische perioden; 

5. de ziekte wordt niet veroorzaakt door een andere aandoening of het gebruik van bepaalde middelen.