Schizofrenie

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte, waarvan de precieze oorzaak nog niet bekend is. Wel is aangetoond dat de communicatie tussen bepaalde hersencellen niet goed verloopt. Ook zijn er aanwijzingen dat erfelijkheid een rol speelt. 

Schizofrenie betekent letterlijk ‘gespleten’ geest, maar deze vertaling heeft tot veel misverstanden geleid. Mensen met schizofrenie hebben geen gespleten persoonlijkheid en ze bestaan ook niet uit meerdere verschillende personen. De naam schizofrenie staat dan ook internationaal onder druk. In het kort is schizofrenie een hersenziekte waarbij het denken, het gevoelsleven en het gedrag van de patiënt ernstig verstoord zijn. Patiënten met deze stoornis reageren heel anders op bepaalde situaties dan verwacht wordt; van heel vlak tot zeer heftig. 

Mensen met schizofrenie maken meerdere psychosen door; zo’n periode duurt soms enkele dagen tot vele jaren. De ziekte heeft een grote impact; niet alleen op de patiënt zelf maar ook op hun omgeving. Zo kan  het voor patiënten moeilijk zijn om relaties aan te gaan en vriendschappen te krijgen of te onderhouden. Ook kunnen problemen op het werk ontstaan. Het beloop is meestal niet te voorspellen.