Symptomen

Kenmerkend voor schizofrenie zijn psychoses; dit zijn perioden waarin het contact tussen de realiteit en eigen gedachten en belevingen is verstoord. De bekendste verschijnselen van schizofrenie zijn hallucinaties, wanen en verwardheid. 

Bij een hallucinatie beleeft de patiënt dingen die niet werkelijk bestaan, zoals stemmen die alleen hij kan horen. Patiënten realiseren zich niet dat hun waarnemingen niet kloppen. Daarnaast kunnen patiënten waanideeën hebben, die hun hele leven enorm beïnvloeden. Ook is het normale denkproces regelmatig verstoord. Hierdoor maakt de patiënt hele vreemde en onbegrijpelijke gedachtesprongen, waardoor anderen hem soms totaal niet meer kunnen volgen. 

Een ander duidelijk kenmerk is dat het gevoelsleven ineens kan veranderen zonder direct aanwijsbare reden. Er kan dan ook sprake zijn van enorme stemmingsschommelingen. Op vreemde momenten kunnen ze heel actief of juist slaperig zijn. Lachen of kwaad worden zonder een echte oorzaak zijn andere symptomen van mensen met een psychose.