Privacyverklaring Voor Websites

Strekking van deze privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring laat u weten welke gegevens Lilly Nederland over u mag verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Deze Privacyverklaring geldt voor websites die linken naar deze verklaring als u op “Privacyverklaring” in de voettekst van de website klikt, en voor mobiele applicaties en digitale diensten die naar deze Privacyverklaring linken of deze posten. In deze Privacyverklaring wordt met “websites” bedoeld de websites, Apps en Digitale Diensten die naar deze Privacyverklaring kunnen linken of deze posten. Gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken

  • Samenvatting: Deze website kan Persoonlijke Gegevens verzamelen waarmee u direct kan worden geïdentificeerd of die gebruikt kunnen worden in combinatie met andere gegevens om u te identificeren. Voorbeelden van Persoonlijke Gegevens die u direct identificeren zijn uw naam, contactinformatie, e-mailadres en andere gegevens in combinatie met identificerende gegevens. Onze websites kunnen ook Persoonlijke Gegevens verzamelen die u niet direct met naam of contactinformatie identificeren maar die kunnen worden gebruikt om vast te stellen dat een bepaald(e) computer of apparaat toegang tot onze website heeft verkregen.

Via deze website kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen:

  • Contactinformatie: Dit kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere soortgelijke informatie (“Persoonlijke Gegevens”). Wij verzamelen deze gegevens zodat wij met u kunnen communiceren. U kunt altijd weigeren om Persoonlijke Gegevens aan ons te verstrekken, maar mogelijk kunnen wij u dan bepaalde informatie, producten of diensten niet aanbieden.

  • Overige gegevens: Op bepaalde plaatsen op onze Websites kunt u aanvullende Persoonlijke Gegevens aan ons verstrekken. U kunt zich bijvoorbeeld opgeven voor een van onze mailinglijsten of nieuwsbrieven. Wij kunnen de gegevens die u verstrekt gebruiken om u informatie te sturen die u heeft aangevraagd, uw vraag te beantwoorden, onze websites te verbeteren, onze relatie met u te verifiëren en andere stappen te nemen die nodig kunnen zijn om op uw verzoek te reageren.

  • Interesses en voorkeuren: Met deze gegevens zijn wij beter in staat u optimaal van dienst te zijn op basis van uw interesse in onze producten en diensten. Die gegevens kunnen zijn: uw voorkeuren over hoe wij contact met u kunnen hebben, een zakelijke of professionele relatie verder kunnen opbouwen, inzicht in uw productvoorkeuren, talen, marketingvoorkeuren en bepaalde demografische gegevens. Een deel van deze gegevens verzamelen wij met uw toestemming, een deel verzamelen wij automatisch voor onze legitieme zakelijke doeleinden.

  • Gebruik van websites: Wij gebruiken deze gegevens om onze websites, netwerksystemen en andere bedrijfsmiddelen te beheren en beveiligen. Dat kunnen gegevens zijn over uw IP ("Internet Protocol”) adres, de datum en tijd van uw websitesessie, geografische locatie en hoe u op de website heeft genavigeerd, en andere gegevens die door middel van onze weblogs, cookies en op andere manieren zijn verzameld. Hieronder kunnen gegevens vallen die u niet direct identificeren maar met uw apparaat overeenkomen. Het is mogelijk dat uw IP-adres, of een cookie die wij gebruiken, gegevens bevat die als Persoonlijke Gegevens kunnen worden beschouwd. Hieronder staat gedetailleerder hoe wij Cookies en andere technologie gebruiken. Deze gegevens worden automatisch verzameld voor onze legitieme zakelijke doeleinden.

We kunnen de gegevens ook gebruiken om te voldoen aan verplichtingen die de wet of overheidsinstanties ons opleggen, zoals het melden van bijwerkingen, of om onze rechten te laten gelden; en voor het bewaren van bedrijfsdocumenten, websitebeheer, onderzoek en productontwikkeling die in het legitieme belang van Lilly zijn.

Waar de wet dit toestaat, kunnen wij ook gegevens over u, waaronder Persoonlijke Gegevens, optimaliseren of samenvoegen met gegevens over u die wij van derden hebben verkregen voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor profilering voor dezelfde doeleinden als hierboven. U kunt bezwaar maken tegen profilering via geautomatiseerde besluitvorming door contact met ons op te nemen aan de hand van de gegevens in “Contact met ons opnemen” hieronder.

Cookies en soortgelijke technologieën

Webbakens


Deze site kan een technologie gebruiken die “webbaken” wordt genoemd waarmee webloggegevens verzameld worden. Een webbaken is een kleine grafische afbeelding op een webpagina of in een e-mail waarmee gecontroleerd kan worden of pagina's bekeken of boodschappen geopend zijn. De computer die onze website host (een “webserver” genoemd) verzamelt webloggegevens als u een van onze websites bezoekt. Op bepaalde webpagina’s of in e-mails die wij u sturen, kunnen wij een technologie gebruiken die een “webbaken” wordt genoemd (ook wel “action tag” of “clear GIF technology” genoemd). Wij kunnen webbakens gebruiken om vast te stellen welke door ons verstuurde e-mails geopend zijn en of er naar aanleiding van een boodschap actie is ondernomen. Met webbakens kan de effectiviteit van websites worden geanalyseerd door te meten hoeveel bezoekers een site hebben bezocht of hoeveel bezoekers op belangrijke elementen van een site geklikt hebben.

Cookies

Deze website gebruikt een technologie die "cookie" wordt genoemd. Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website op de harde schijf van uw computer kan plaatsen, waar de bestanden van uw internetbrowser worden bewaard. Een cookie bespaart u de moeite om bepaalde gegevens in registratievelden opnieuw in te voeren omdat een site met cookies gegevens die een bezoeker eerder heeft ingevoerd, kan “onthouden”. Met een cookie kan ook specifieke informatie aan u worden aangeboden en worden bijgehouden hoe onderdelen van de site worden gebruikt. Cookies kunnen door ons en ook door derden met wie wij een relatie hebben, zoals webanalysediensten en advertentienetwerkdiensten, op uw computer worden geplaatst. Met de meeste internetbrowsers of andere software kunt u uw browserinstellingen aanpassen om zo cookies van uw harde schijf te wissen, alle cookies te blokkeren, of een waarschuwing te krijgen voordat er een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg voor meer informatie over deze functies de gebruikershandleiding van uw browser. Als u cookies weigert, kan de functionaliteit van de site beperkt zijn en kunt u mogelijk geen gebruik maken van veel van de functies van de site.

Niet traceren

Er zijn verschillende manieren waarop u kunt voorkomen dat uw online activiteit wordt getraceerd. Een daarvan is uw browser zo in te stellen dat websites die u bezoekt een melding krijgen dat u niet wilt dat zij bepaalde gegevens over u verzamelen. Dat wordt een Do-Not-Track (“DNT”) signaal genoemd. Merk op dat onze websites en online faciliteiten op dit moment niet op deze signalen van webbrowsers reageren. Er is tot op heden nog geen universeel aanvaarde standaard voor wat een bedrijf moet doen als een DNT-signaal gedetecteerd wordt.

Keuzes over cookies

De European Interactive Digital Advertising Alliance heeft een website waar mensen ervoor kunnen kiezen om van enige of alle netwerkadvertentiebedrijven die aan dit initiatief deelnemen geen advertenties op basis van interesse te ontvangen. Informatie over de EIDAA is hier te vinden: www.youronlinechoices.eu. Redenen waarom uw gegevens worden uitgewisseld Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens uitwisselen met onze agenten, dienstverleners of partners voor werk dat zij voor of met Lilly doen, zoals e-mailboodschappen versturen, gegevens beheren, onze databanken hosten, gegevensverwerkingsdiensten of klantendiensten leveren, of zodat wij gegevens over u van deze andere entiteiten kunnen optimaliseren of toevoegen. Deze agenten, dienstverleners of partners mogen deze gegevens alleen gebruiken voor het leveren van diensten aan ons, of diensten voor de samenwerking die zij met ons zijn aangegaan (bijvoorbeeld, enkele van onze producten worden ontwikkeld en op de markt gebracht in een samenwerkingsverband met andere bedrijven). Wij wisselen Persoonlijke Gegevens uit in antwoord op dagvaardingen of andere wettige informatieverzoeken van overheidsinstanties, onder meer in het kader van de nationale veiligheid of handhaving van de wet, voor de beveiliging van
het internet, of waar de wet dit vereist. In uitzonderlijk zeldzame omstandigheden waar de veiligheid van het land of het bedrijf op het spel staat, behouden wij ons het recht voor om onze gehele databank van bezoekers en klanten met de desbetreffende autoriteiten uit te wisselen. Wij kunnen ook uw Persoonlijke Gegevens aan derden verstrekken in verband met de verkoop, toewijzing of andere overdracht van de bedrijfsvoering van een website waarop de gegevens betrekking hebben, in welk geval wij van een koper zullen vereisen
dat hij Persoonlijke Gegevens volgens deze Privacyverklaring behandelt.

Google Analytics

Google Analytics kunnen worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en ons een beeld te geven welke delen van de website gebruikt worden. Google Analytics gebruikt technische hulpmiddelen zoals First-party cookies en JavaScript code om gegevens over bezoekers te verzamelen. Google Analytics traceert bezoekers aan de site bij wie JavaScript actief is. Google Analytics traceert autonoom de interactie van bezoekers met een website, waaronder waar ze vandaan kwamen en wat ze op een site hebben gedaan. Google Analytics verzamelt de hierboven genoemde gegevens van gebruikers. Deze gegevens worden gebruikt om de website te beheren en bij te werken, en ook om te beoordelen of de bezoekers aan de site voldoen aan de verwachte demografische kenmerken en vast te stellen hoe bepaalde doelgroepen door de inhoud navigeren. First-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en third-party cookies (zoals de DoubleClick cookie) worden gebruikt om bij te houden hoe uw advertentie-impressies, andere toepassingen van advertentiediensten en interacties met deze advertentie-impressies en advertentiediensten verband houden met bezoeken aan deze site.

  1.  Mogelijkheid voor Opt-Out: Google analytics heeft een opt-outmogelijkheid voor websitebezoekers die niet willen dat hun gegevens verzameld worden. Meer informatie daarover vindt u hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  2. Gebruik van gegevens door Google: Google en haar volledige dochterondernemingen mogen, binnen de voorwaarden van haar Privacybeleid (te vinden op http://www.google.com/privacy.html, of een andere URL die Google van tijd tot tijd kan verstrekken), gegevens die zijn verzameld bij uw gebruik van de Google Analytics Information Disclosures and Sharing, behouden en gebruiken.


Social media-plugins

Onze websites kunnen socialemedia-plugins gebruiken om u in staat te stellen
makkelijker informatie met anderen uit te wisselen. Als u onze websites
bezoekt, kan de beheerder van de socialemedia-plugin op onze website een cookie
op uw computer plaatsen, waardoor die beheerder personen op hun website kan
herkennen die onze sites eerder hebben bezocht. Als u tijdens het browsen op
onze website eerder ingelogd hebt op de socialemedia-website, kunnen
socialemedia-plugins het mogelijk maken dat de socialemedia-website direct
identificeerbare informatie over u ontvangt die laat zien dat u onze website
heeft bezocht De socialemedia-plugin kan deze gegevens verzamelen voor bezoekers
die op sociale netwerken hebben ingelogd, ongeacht of ze specifiek interactie
met de plugin op onze website hebben gehad. Met socialemedia-plugins kan de
socialemedia-website ook informatie over uw activiteiten op onze website
uitwisselen met andere gebruikers van hun socialemedia-website. Lilly heeft
geen controle over de inhoud van socialemedia-plugins. Zie voor meer informatie
over socialemedia-plugins van socialemedia-websites de verklaringen over
privacy en gegevensuitwisseling op die websites.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw gegevens worden bewaard voor zolang als nodig is om aan legitieme en wettige zakelijke
doeleinden te voldoen volgens ons beleid voor het bewaren van de documenten en
de toepasselijke wet- en regelgeving.

Gegevens van kinderen
Deze site is niet bedoeld of ontworpen voor personen onder de 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen Wij hebben redelijke fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen getroffen om Persoonlijke Gegevens die via deze website zijn verzameld, te beschermen. Zo beperken wij de toegang tot deze gegevens tot bevoegde medewerkers, dienstverleners en contractanten die deze toegang nodig hebben om de in deze kennisgeving beschreven activiteiten te verrichten. Hoewel wij ernaar streven redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen voor gegevens die wij verwerken en bewaren, kan geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke inbreuken voorkomen.


Uw rechten en keuzes
U heeft het recht om van ons informatie te vragen over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en met wie die gegevens worden uitgewisseld. U heeft ook het recht om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben in te zien, er een kopie van op te vragen en te verzoeken om correctie of verwijdering ervan. U heeft ook het recht om te verzoeken dat uw gegevens in machinaal leesbaar formaat worden doorgestuurd naar een andere entiteit of persoon. Mogelijk zijn wij bij de afhandeling van uw verzoek onderhevig aan beperkingen.


Contact met ons opnemen
U kunt een van de bovenstaande verzoeken indienen bij:


Lilly Nederland

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

030-6025800

U kunt ons ook met de bovenstaande gegevens bereiken als u vragen over deze Privacyverklaring heeft.

Een klacht indienen

Als u een klacht wilt indienen over hoe wij met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer op privacy@lilly.com. Hij/zij zal de zaak dan onderzoeken.

Als u niet tevreden met ons antwoord bent of meent dat wij uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (Data Protection Authority – DPA).

Internationale overdracht van Persoonlijke Gegevens

Lilly kan Persoonlijke Gegevens over u naar andere vestigingen van Lilly over de hele wereld doorsturen. Op hun beurt kunnen deze vestigingen persoonlijke gegevens over u naar andere vestigingen van Lilly sturen. Sommige vestigingen van Lilly kunnen zich bevinden in landen die onvoldoende op gegevensbescherming toezien. Toch moeten alle vestigingen van Lilly persoonlijke gegevens behandelen zoals in deze kennisgeving is beschreven. Neem voor aanvullende informatie over de basis van de overdrachten en beveiligingen die Lilly bij de internationale overdracht van persoonlijke gegevens hanteert contact op met ons op privacy@lilly.com of ga naar https://www.lilly.com/privacy.

Links naar websites van derden

Voor het gemak van onze bezoekers kan deze Website links bevatten naar sites die het eigendom zijn van en worden beheerd door derden en die naar onze mening nuttige informatie kunnen aanbieden. De hier omschreven beleidslijnen en procedures gelden niet voor deze sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling of het gebruik van Persoonlijke Gegevens door sites van derden. Daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor het gebruik van Persoonlijke Gegevens door derden die verkregen zijn door een bezoek aan de website van deze derden. Wij raden u aan om voor informatie over hun beleid op het gebied van privacy, beveiliging, gegevensverzameling en verspreiding direct contact op te nemen met deze sites zelf.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen. Wanneer wij dat doen, zullen wij voor uw gemak de aangepaste verklaring op deze pagina plaatsen. Wij zullen uw Persoonlijke Gegevens altijd verwerken volgens de Privacyverklaring die gold op het moment dat deze werden verzameld. Tenzij wij u in kennis stellen en u de gelegenheid geven bezwaar te maken, zullen wij geen wezenlijk ander gebruik van uw Persoonlijke Gegevens maken of deze aan de hand van uw Persoonlijke Gegevens aan een andere entiteit verstrekken.


Laatst bijgewerkt: 23 mei 2018