Privacyverklaring voor websites

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Deze pagina zal u op de hoogte brengen van welke persoonsgegevens/persoonlijke informatie (PI) Lilly Nederland “Lilly” of “wij” kan verwerken (bijv. verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar maken, in overeenstemming brengen of combineren, beperken, wissen of vernietigen), hoe we deze beschermen, en uw rechten en keuzes omtrent uw PI. Deze Privacyverklaring is van toepassing op websites, mobiele applicaties en digitale diensten (“websites”) die naar deze verklaring verwijzen of deze plaatsen. De Privacyverklaring is opgenomen in en maakt deel uit van onze Gebruiksvoorwaarden van deze website, die bepalingen bevatten die de aansprakelijkheid van Lilly beperken.

PI die we verzamelen en hoe we deze gebruiken

PI, met inbegrip van:        

 • Algemene persoonsgegevens (bv. uw naam) 

 • Online/Electronische Activiteit
  o Bv. account naam, paswoord; surf-tijd; cookie informatie; websitegeschiedenis

 • Persoonlijke of professionele Contact Informatie  

  • Bv. online indentificatiegegevens (bv. Persoonlijk IP [Internet Protocol]
   adres), e-mailadres, werk- of huisadres, telefoonnummer       

 • Professionele gegevens (bv. Professionele licentienummer, zoals BIG-nummer)

zal worden verwerkt door Lilly Nederland en/of entiteiten of personen die namens, of in samenwerking met, Lilly werken, maar geen Lilly-medewerkers zijn (“Externe partijen”), voor de volgende zakelijke of commerciële doeleinden:

 • Administratie van onze bedrijfsprocessen (basis: gerechtvaardigd belang)

 • Verwerken en rapporteren van bijwerkingen en productklachten (basis: wettelijk vereiste)

 • Reageren op verzoeken om informatie (basis: gerechtvaardigd belang)

 • Communicatie over informatie m.b.t. onze producten en diensten, online of fysiek (basis: deels gerechtvaardigd
  belang en deels op basis van toestemming)

 • Marketing doeleinden (bv. Het
  verstrekken van promotioneel materiaal, online activiteit om onze zakelijke
  interacties te verbeteren etc.) (Basis: gerechtvaardigd belang)· 

 • Sollicitaties (Basis: gerechtvaardigd belang)       

 • Statistische analyse (Basis: gerechtvaardigd belang); en       

 • om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, met inbegrip
  van het bewaren van bedrijfsgegevens (Basis: gerechtvaardigd belang).

Informatie kan op verschillende manieren worden verzameld in overeenstemming met alle toepasselijke wetten:

 • Door diegenen die bijwerkingen rapporteren

 • Uzelf

Als u een verzorger of een zorgverlener bent, raadt
Lilly u aan om patiënten te informeren wanneer u een bijwerking/productklacht
meldt die op hen betrekking heeft.

U kunt ervoor kiezen om uw PI niet te delen, maar het is mogelijk dat we u
daardoor bepaalde informatie, producten of diensten niet kunnen verstrekken.  

Verklaring inzake websitegebruik

Via deze website kan Lilly:   

 • uw naam en persoonlijke contactgegevens verzamelen wanneer u ervoor kiest om berichten te ontvangen (zoals verzoeken om informatie, antwoorden op vragen, nieuwsbrieven, enz.). Lilly kan deze informatie ook gebruiken om uw relatie met Lilly te verifiëren en om andere acties te ondernemen om op uw verzoek te reageren.

 • online identificatoren verzamelen die overeenkomen met uw apparaat/apparaten die u niet rechtstreeks identificeren om onze websites, netwerksystemen en andere middelen te verbeteren, beheren en beveiligen; uw relatie met ons verifiëren; uw interesses en voorkeuren begrijpen; en andere acties ondernemen die nodig kunnen zijn om op uw verzoek te reageren.

 • uw websitegebruik analyseren, inclusief de datum en tijd van uw websitesessie, geografische locatie, hoe u door de website hebt genavigeerd, en andere informatie die is verzameld via onze webbakens, cookies, advertenties van externe partijen en digitale advertenties, Google Analytics ® en plug-ins voor sociale media. Deze informatie wordt verzameld voor onze legitieme zakelijke doeleinden.

Webbakens: Een webbaken (ook bekend als een “action tag” of “clear GIF-technology”) is een kleine afbeelding op een webpagina of in een e-mailbericht dat is ontworpen om bekeken pagina’s of geopende berichten te volgen en waarmee webloginformatie kan worden verzameld. Webloginformatie wordt verzameld door de computer die onze website host (een “webserver” genoemd) wanneer u een van onze websites bezoekt. We kunnen webbakens gebruiken om te helpen bepalen welke door ons verstuurde e-mailberichten zijn geopend en of er op een bericht is gereageerd. Webbakens helpen Lilly ook bij het analyseren van de effectiviteit van websites door het aantal bezoekers van een site te meten of hoeveel bezoekers op belangrijke elementen van een site hebben geklikt.

Cookies: Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website op de harde schijf van uw computer kan plaatsen waar de bestanden van uw internetbrowser worden bewaard. Een cookie bespaart u de moeite om bepaalde informatie in bepaalde registratiegebieden opnieuw in te voeren, omdat cookies kunnen worden gebruikt om een site in staat te stellen om informatie die een bezoeker eerder heeft ingevoerd te “onthouden”. Een cookie helpt ook content en functies te leveren die waarschijnlijk interessant voor u zijn, op basis van uw eerdere activiteiten op onze site, en om bij te houden hoe delen van de website worden gebruikt. Cookies kunnen zowel door ons als door externe partijen op uw computer worden geplaatst, zoals webanalysediensten en advertentienetwerkdiensten. Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt om werkgelegenheidskansen voor u in de Verenigde Staten opnieuw op de markt te brengen. Bij de meeste internetbrowsers of andere software kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Raadpleeg de instructies van uw browser voor meer informatie over deze functies. Als u cookies weigert, kan de functionaliteit van de site beperkt zijn en profiteert u mogelijk niet van de vele functies van de site.

Keuzes over cookies: Als u zich wilt afmelden voor cookies die worden gebruikt voor gerichte reclame of deze wilt beheren, kunt u dit doen door de opties te volgen die worden aangeboden door het Network Advertising Initiative en de Digital Advertising Alliance. Advertenties die aan u worden getoond met behulp van deze technologie hebben meestal een AdChoices-logo in de hoek, waarop u ook kunt klikken om hetzelfde afmeldingsproces te starten. Als u daarnaast advertenties ontvangt op een sociale mediasite, kunt u de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van die site controleren om te bepalen hoe u kunt stoppen met het zien van dergelijke advertenties. De European Interactive Digital Advertising Alliance houdt een website bij waar mensen zich kunnen afmelden voor het ontvangen van op interesse gebaseerde advertenties van sommige of alle netwerkadvertentiebedrijven die deelnemen aan het programma. Informatie over de EIDAA vindt u hier.

Niet volgen: Er zijn verschillende manieren waarop u het bijhouden van uw online activiteit kunt voorkomen. Een daarvan is het instellen van een voorkeur in uw browser die websites die u bezoekt waarschuwt dat u niet wilt dat ze bepaalde informatie over u verzamelen. Dit wordt een Do-Not-Track (“DNT”)-signaal genoemd. Houd er rekening mee dat onze websites en webgebaseerde bronnen momenteel niet reageren op deze signalen van webbrowsers. Op dit moment bestaat er geen universeel geaccepteerde standaard voor wat een bedrijf moet doen wanneer een DNT-signaal wordt gedetecteerd.

Reclame van externe partijen en digitale reclame: We kunnen samenwerken met advertentienetwerken van externe partijen om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze advertentienetwerkpartners kunnen cookies en webbakens en soortgelijke digitale markers op uw browser plaatsen wanneer u onze websites bezoekt om informatie te verzamelen over uw activiteiten in de loop van de tijd op deze websites en websites van externe partijen, apps en andere online diensten, om u gerichte advertenties te bieden op basis van uw interesses. We kunnen ook PI over u delen met externe partijen, zodat deze externe partijen rechtstreeks advertenties aan u aanbieden op hun websites.

Google Analytics: Google Analytics kan worden gebruikt om onze website beter te laten werken en om ons te helpen begrijpen welke delen van de website worden gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van technische middelen zoals eigen cookies en JavaScript®-code om informatie over bezoekers te verzamelen. De Google Analytics-dienst volgt bezoekers van de site die JavaScript hebben ingeschakeld. Google Analytics houdt anoniem bij hoe bezoekers omgaan met een website, inclusief waar ze vandaan komen en wat ze op een site hebben gedaan. Google Analytics verzamelt de hierboven vermelde informatie van gebruikers.
Deze informatie wordt gebruikt om de website te beheren en bij te werken, en we zullen beoordelen of de bezoekers van de site overeenkomen met de verwachte demografische gegevens van de site en bepalen hoe belangrijke doelgroepen door de inhoud navigeren. Eigen cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en cookies van externe partijen (zoals de DoubleClick-cookie) worden gebruikt om te melden hoe uw advertentie-indrukken, andere soorten gebruik van advertentiediensten en interacties met deze advertentie-indrukken en advertentiediensten verband houden met bezoeken aan deze site.

 • Afmeldvoorziening: Google Analytics biedt een afmeldvoorziening voor websitebezoekers die niet willen dat hun gegevens worden verzameld. Meer informatie over deze optie vindt
  u
  hier.        

 • Gegevensgebruik van Google: Google en haar volledige filialen kunnen, met inachtneming van de voorwaarden van haar Privacybeleid (hier, of op een andere dergelijke URL die Google van tijd tot tijd kan verstrekken), informatie bewaren en gebruiken die is verzameld bij uw gebruik van de Google Analytics Information Disclosures and Sharing

Plug-ins voor sociale media: Onze websites kunnen plug-ins voor sociale media gebruiken zodat u gemakkelijk informatie met anderen kunt delen. Wanneer u onze websites bezoekt,
kan de beheerder van de plug-in voor sociale media die zich op onze website bevindt, een cookie op uw computer plaatsen waarmee die beheerder personen op hun website kan herkennen die onze sites eerder hebben bezocht. Plug-ins voor sociale media kunnen ervoor zorgen dat sociale mediawebsites direct identificeerbare informatie over u ontvangen waaruit blijkt dat u onze website hebt bezocht. De plug-in voor sociale media kan deze informatie verzamelen voor bezoekers, ongeacht of zij al dan niet specifiek met de plug-in op onze website interacteren. Met plug-ins voor sociale media kan de sociale mediawebsite ook informatie over uw activiteiten op onze website delen met andere gebruikers van hun sociale mediawebsite. Lilly heeft geen controle over de inhoud van plug-ins voor sociale media. Voor meer informatie over sociale plug-ins van sociale mediawebsites, dient u de privacyverklaring en de verklaring inzake gegevensuitwisseling van die sites te raadplegen.

Informatie over kinderen
Deze website is niet bedoeld of ontworpen voor personen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust PI van personen jonger dan 16 jaar, tenzij een ouder of voogd toestemming geeft.

Links naar websites van externe partijen
Voor het gemak van onze bezoekers kan deze website links bevatten naar andere sites die eigendom zijn van en beheerd worden door externe partijen en waarvan wij denken dat ze nuttige informatie kunnen bieden. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven zijn niet van toepassing op die sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen of gebruiken van PI op sites van externe partijen. Daarom wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor het gebruik van PI door externe partijen die verkregen werd via de website van externe partijen. We
raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze sites voor informatie
over hun beleid omtrent privacy, beveiliging, gegevensverzameling en
distributie.

Wijzigingen in onze privacypraktijken
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we deze bijwerken,
zullen we de bijgewerkte verklaring voor uw gemak beschikbaar stellen op deze pagina. We zullen uw PI altijd behandelen in overeenstemming met de privacyverklaring die van kracht was op het moment dat deze PI werd verzameld, tenzij we u de nieuwe kennisgeving verstrekken en/of uw toestemming verkrijgen, afhankelijk van de situatie.

Redenen waarom we PI delen

We kunnen uw PI delen met externe partijen voor
doeleinden die in overeenstemming zijn met de doeleinden die in deze
kennisgeving worden vermeld. Deze externe partijen hebben ermee ingestemd om de
informatie te beschermen en te verwerken op de manier die door ons is
aangegeven (wanneer ze namens ons handelen) of zoals vereist door de wet.

Wij kunnen ook worden verplicht om uw informatie
openbaar te maken in reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties,
bijvoorbeeld om te voldoen aan verzoeken van nationale veiligheid of
wetshandhaving.

Waar wij PI overdragen en verwerken

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Lilly Nederland. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van uw PI in Nederland en in elk land waarnaar wij uw informatie kunnen overdragen in de loop van onze bedrijfsactiviteiten.

We kunnen uw PI doorgeven aan andere filialen van Lilly en externe partijen wereldwijd, die op hun beurt uw PI kunnen doorgeven aan andere filialen van Lilly en/of externe partijen. Deze filialen en/of externe partijen kunnen gevestigd zijn in landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming garanderen, maar zij zijn verplicht om PI te behandelen op een manier die in overeenstemming is met deze kennisgeving. Om aanvullende informatie te verkrijgen over de basis voor overdrachten die Lilly heeft ingesteld voor grensoverschrijdende overdrachten van PI (waaronder mogelijk toestemming, standaardcontractbepalingen, bestaande beslissingen over een passende beschermingsgraad, enz.), of Lilly’s toewijding aan de privacyschildkaders van de EU-VS en Zwitserland-VS, kunt u contact met ons opnemen via privacy@lilly.com of kunt u terecht op https:// www.lilly. com/privacy .

We kunnen uw PI ook verstrekken aan een externe partij in verband met de verkoop, opdracht of andere overdracht van het bedrijf waarop de informatie betrekking heeft, in welk geval we van een dergelijke koper vereisen dat hij/zij ermee instemt om PI in overeenstemming met deze kennisgeving te behandelen.

Hoelang bewaren wij PI?

PI zal worden bewaard gedurende de periode die nodig is om aan legitieme en wettige zakelijke doeleinden te voldoen volgens ons beleid voor het bewaren van gegevens en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Op welke manier beveiligen wij PI?

We zorgen voor redelijke fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen om PI die we verwerken en onderhouden te beschermen. We beperken de toegang tot PI tot bevoegde medewerkers en externe partijen die toegang nodig hebben om de zakelijke activiteiten uit te voeren die in deze kennisgeving worden beschreven. Hoewel we ernaar streven om de PI die we verwerken en bewaren te beschermen, kan geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke beveiligingslekken voorkomen.

Uw rechten en keuzes

Na verificatie van uw identiteit, en voor zover van toepassing door de wet, hebt u het recht om:

 • het volgende te verzoeken:

  • informatie van ons over hoe uw PI wordt verwerkt en met wie deze wordt gedeeld

  • het inzien en ontvangen van een kopie van de PI die we over u hebben

  • het corrigeren en/of wissen/verwijderen van uw PI, of de verwerking ervan te beperken

  • het onder bepaalde omstandigheden laten verzenden van uw informatie naar een andere entiteit of persoon in een machineleesbaar formaat

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw PI;

Er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn op uw verzoek. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u of uw bevoegde vertegenwoordiger een verzoek indienen bij: datarights@lilly.com
U zal niet worden benadeeld voor het uitoefenen van uw rechten.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze privacykennisgeving,
kunt u contact met ons opnemen via:

Lilly Nederland
Papendorpseweg 83,
3528 BJ Utrecht
030-6025800


Voor meer informatie over de privacypraktijken van Lilly kunt u de Privacyverklaring raadplegen op
https://www.lilly.com/privacy .

Een klacht indienen

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw PI zijn
omgegaan, kunt u contact opnemen met: Global Privacy Office en de Data Protection Officer
via
privacy@lilly.com die de zaak zal onderzoeken.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of denkt dat we uw PI niet in overeenstemming met de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Data
Protection Authority).

Laatst bijgewerkt: 21 juni 2021