Ethiek en compliance

Bij Lilly zetten we ons in om bij alle zakelijke transacties overal ter wereld de hoogste normen te hanteren op het gebied van bedrijfsvoering. Ons wereldwijde Ethics and compliance programme voor ethiek en compliance ondersteunt deze inzet en voldoet aan alle externe vereisten, waaronder gedragscodes die zijn gepubliceerd door de Internationale federatie van farmaceutische en verenigingen (IFPMA) en de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen bedrijven (VIG).

Lilly behoort voor het 5e jaar op rij tot “world’s most ethical companies” volgens www.ethisphere.com.

Link naar The 2021 World’s Most Ethical Companies ® Honoree List:

https://www.worldsmostethicalcompanies.com/honorees/?fwp_industry=pharmaceuticals

Lilly’s kernwaarden zijn integriteit, uitmuntendheid en respect voor elkaar. Dit blijft de basis vormen voor dit programma en is de leidraad bij alles wat we vandaag doen.

De fundamentele elementen van ons Ethics and compliance programme zijn onder meer:

Toezicht

Onze Chief Ethics and Compliance Officer rapporteert aan de Public Policy and Compliance Committee van de raad van bestuur van Lilly en aan de CEO. Hij of zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van het programma, en staat aan het hoofd van een gediversifieerde organisatie die actief is binnen de onderneming in alle geografische regio’s.

De Compliance and Enterprise Risk Management Committee, waarin het topmanagement en hoge leidinggevenden zetelen, houdt toezicht op het Ethics and compliance programme en het Enterprise Risk Management programme. De Chief Ethics and Compliance Officer brengt driemaandelijks over beide programma’s verslag uit aan deze commissie en aan de Public Policy and Compliance Committee van de raad van bestuur. Elk jaar ontvangt de raad van bestuur een verslag met de verklaring van overeenstemming en evalueert de raad het Enterprise Risk Management plan.

Schriftelijke normen

The Red Book, onze zakelijke gedragscode, is een verklaring van principes die de leidraad voor onze activiteiten vormen. Deze principes steunen op 11 beleidslijnen en stemmen overeen met onze kernwaarden van integriteit, uitmuntendheid en respect voor elkaar. Onze wereldwijde procedures, normen en opleidingen zijn in overeenstemming met de zakelijke gedragscode. We maken elke werknemer verantwoordelijk voor het nemen van integere beslissingen zodat we het vertrouwen van de mensen die wij dienen verkrijgen en behouden.

Opleiding en training

We vragen van alle werknemers dat ze zich voortdurend bijscholen over The Red Book, de bijhorende beleidsregels en procedures, en de wettelijke eisen die van toepassing zijn voor specifieke functies. Medewerkers die opereren in risicodomeinen kunnen
gerichte opleiding en training volgen.

Communicatie

Op alle niveaus binnen de organisatie moedigen wij op actieve wijze een open communicatie aan. Onze medewerkers begrijpen dat ze de verplichting hebben om zich uit te spreken wanneer ze vragen of bezorgdheden hebben rond potentiële schendingen of
onethische gedragingen die schade kunnen toebrengen aan Lilly of aan de mensen
die wij dienen. Van leidinggevende verwachten we dat ze een open communicatie
ondersteunen en aanmoedigen. Medewerkers kunnen hun bezorgdheden melden aan
bedrijfsmanagers, de Ethics and Compliance-afdeling of juridische afdeling.

We hebben een hotline  die 24 uur per dag voor werknemers en het publiek
bereikbaar is voor het melden van potentiële overtredingen van wetten en andere
regels: via
Lilly EthicsPoint .

Audit en toezicht

We beoordelen, evalueren, bewaken en controleren voortdurend de naleving van ons Ethics and compliance programme en de bijbehorende beleidslijnen en procedures. We rapporteren de bevindingen aan executive commissie, lokaal management- en corporate governance-commissies.

Reactie bij potentiële schendingen

We onderzoeken alle meldingen van potentiële schendingen via een standaardprocedure. Indien er sprake is van een schending, bepalen we de gepaste disciplinaire gevolgen aan de hand van een individuele evaluatie van de specifieke schending. We
beoordelen ook onze procedures, processen en bedrijfspraktijken om te bepalen
of er veranderingen nodig zijn om verdere schendingen te voorkomen.

Naast het Ethics and compliance programme doen we ook een beroep op wereldwijde programma’s voor privacy en bio-ethiek. Ons wereldwijde Privacy programma beschermt de persoonsgegevens van mensen die contact hebben met ons bedrijf, onze producten, mobiele toepassingen en digitale diensten en websites. Ons Bioethics programma beschermt de rechten en het welzijn van patiënten en deelnemers aan klinische studies, en de integriteit van de wetenschap achter onze producten.